ElProCAD

Software pro projektování elektrotechniky pro BricsCAD a AutoCAD

Proč právě ElProCAD ?

 • systém vytvořený a udržovaný projektanty 
 • vysoká a vyvážená funkčnost při projektování instalací (půdorysů) i při vytváření schémat rozváděčů (1 i 3-pólových)
 • pro návrh osvětlení spolupracuje programem BuildingDesign - Wils
 • obsahuje komfortní automatizované funkce umožňující zásadní zvýšení produktivity
 • bohatá funkčnost pro silnoproud, slaboproud i M+R
 • aktualizovaná databáze umožňující dimenzování, výpočty, specifikaci i rozpočet v aktuálních cenách
 • jeden z nejrozšířenějších systémů umožňující kooperaci

Základní charakteristika

 • graficko databázový systém počítačové podpory projektování elektrických zařízení
 • modulární systém - uživatel může vybrat sestavu podle vlastní potřeby
 • integrovaný správce dokumentace Astra umožňující přehlednou evidenci zakázek, projektů i dokumentů včetně zálohování a archivace
 • automatické vkládání a aktualizace popisových polí - rohových razítek na výkresy včetně vyplnění jeho polí podle zpracovávané zakázky
 • zpracování specifikace a rozpočtu programem Verox
 • rozsáhlá udržovaná databáze cenových i technických dat ve formátu Excel; databáze obsahuje více než 200 000 položek; k údržbě databází lze kromě Excelu použít i integrovaný databázový editor DatEdit 
 • otevřená architektura; možnost uživatelských úprav a doplňování
 • nemá vlastní grafický editor, lze použít BricsCAD nebo AutoCAD
 • patnáctiletá tradice, vývoj od 2D, přes současné 2,5D k 3D
 • český produkt s výbornou podporou zákazníkům

 

Hlavní novinky verze 2.10

 • možnost zadání připočítávané délky do seznamu spotřebičů
 • univerzální editor pro nastavení parametrů zařízení v dispozici
 • možnost nastavení typů kabelů zařízením na výkrese
 • možnost změny vlastnosti značek na "podle bloku"
 • uložení doplňujících označení zařízení
 • výpočet počtu modulů zařízení v rozváděči
 • číslování svorek chráničových vývodů a svorek svorkovnice
 • modul ELA - velké množství nových vlastností
 • podpora 64 bit. AutoCADu​​ 2009 - 2014

 

Novinky verze 2.11, 2.12 

 • možnost definovat hladiny pro jednotlivé druhy zařízení
 • možnost rychle nastavovat hladiny pro různé druhy vedení
 • kontrola použití kabelů s ohledem na požární bezpečnost
 • podpora pásu karet v BricaCADu
 • podpora AutoCADu 2014 - 2020, BricsCADu V15, V16, V17 a V19

 


Seznam grafických modulů

 • ELJ - situační a dispoziční schémata nn a M+R
 • ELIK - jedopólová a liniová schémata rozváděčů
 • ELT - výkresové zpracováni tabulek a legend
 • ELR - osazení skříní rozváděčů
 • ELO - hromosvod a uzemnění
 • ELY - schémata a konstrukční výkresy vn do 22kV
 • ELB - venkovní situační rozvody silnoproudu
 • ELV - přehledová schémata silnoproudu
 • ELE -  situační (dispoziční) schémata sdělovací a EPS
 • ELS - přehledová schémata a tabulky SZ a EPS
 • ELA - trojpólová schémata rozsváděčů a technologických zařízení
 • ELM - schémata měření a regulace (podmnožina modulu ELA)

Databáze

 • databáze obsahují jednak technická data jednotlivých elektrotechnických zařízení, která jsou používána k dimenzačním i jiným výpočtům, a také data cenová, která jsou použita ke zpracování specifikací a rozpočtů
 • většina datových souborů má strukturu označovanou XLS a tedy kompatibilní se programem Excel
 • databáze jsou pravidelně aktualizovány a obsahují více než 200 000 výrobků většiny tuzemských i velkého množství zahraničních výrobců
 • databáze jsou členěny do tří základních skupin, a to na část silnoproudu - EPC, část sdělovacích zařízení - ROS a část měření a regulace - MAR
 • velká část databáze je dnes udržováno přímo výrobci. Tyto výrobci své databáze poskytují na svých stránkách i samostatně
 • databáze jsou zcela otevřené pro doplňování a úpravy uživatele, pro údržbu lze použít Excel nebo instalovaný databázový editor
 • v současné době systém obsahuje databáze například výrobců OEZ Letohrad, ELKO EP Holešov, ETZ, Hager, Schrack Energietechnik, EATON, ABB, OBO Bettermann, Osram, Philips, Schneider Electric, Zettler, Cerberus, 2N, Sauter, Honeywell, Landis & Gyr, ZPA, IWKA, Johnson Controls, Siemens, LDM atd.

Technické parametry

 • hardwarové požadavky
  jsou dány nároky grafických CAD systémů, systém nemá větší nároky. Minimální doporučená konfigurace počítače je Pentium s 64 MB RAM. Objem instalace na pevném disku cca. 25 až 100 MB podle použitých modulů
 • nároky na spolupracující hardware
  pro tisk schémat, legend nebo menších půdorysů stačí formátu A3(A4), pro vykreslení větších výkresů plotter A1 nebo A0.
 • nároky na software
  • Windows Vista, 7, 8, 10
  • AutoCAD 2000 až 2020
  • BricsCAD V10 - V19 Pro

Autorská podpora

 • v ceně licence software je vzdálená podpora pomocí služby TeamViewer
 • školení provedeme dle dohody přímo na počítačích uživatele 
 • na aktualizaci databází i programů nabízíme autorský servis
 • v pracovní dny zabezpečujeme Hot Line na telefonu +420 575 570 509 nebo na emailu pavel.stanek@astrasw.cz
 • vážným zájemcům nabízíme komplexní vyzkoušení systému formou zaslání 30-ti denní zkušební demoverze, tuto demoverzi lze rovněž stáhnout z těchto stránek

Modul ELJ

 • slouží k návrhu situačních (dispozičních) schémat elektrických rozvodů
 • do výkresu lze z obrázkových i textových nabídek umísťovat značky jednotlivých spotřebičů, rozváděčů, jednotlivých svítidel i celých pravidelných soustav a všech ostatních elektrických zařízení
 • zahrnuje možnost použití zařízení EIB včetně automatického přečíslování
 • doplněna možnost kreslení a výpočtu 2,5D (jednočarové 3D) vedení
 • návrh umělého osvětlení lze provést v jednoduchých případech integrovanou tokovou metodou, ve složitějších případech lze použít program Wils, který s modulem ELJ spolupracuje
 • po rozmístění zařízení lze provést identifikace (porovnání) zařízení se seznamem spotřebičů včetně automatického doplnění seznamu spotřebičů o definované osvětlovací vývody a vývody zásuvkové pro náhodný odběr
 • propojení zařízení s rozváděči lze provést pomocí sdružených tras a samostatných kabelů, popřípadě i stoupaček
 • automatická inventarizace (aktualizace) kabelů a tras podporuje kontrolu propojení, měření délek a načtení kabelů do sdružených tras
 • možnost vypracování kabelových rozvodů zjednodušeným způsobem - bez zakreslení kabelů, na základě tras - projekt pro stavební řízení
 • očíslování zařízení lze provést automaticky po očíslování vývodů z rozváděče  (modul ELIK)
 • řešení úložných konstrukcí spojených s kabely a trasami včetně výpočtu potřeby podle počtu a typu kabelů
 • na základě vykreslených zařízení a na základě legend a tabulek lze automaticky vytvořit výpis materiálu pro program Verox a to jednak konkrétních výrobků a dále jejich anonymních náhrad za účelem specifikace pro výběr zhotovitele
 
 

Modul ELIK

 • slouží k návrhu jednopólových a liniových schémat rozváděčů
 • je hlavním dimenzačním modulem ElProCADu, při zpravování vývodů kontroluje úbytek napětí i čas odpojení
 • umožňuje navrhnout vývody z jednotlivých rozváděčů pro připojované spotřebiče
 • umožňuje uživateli definovat vlastním programovacím jazykem makra vývodů a jejich skupin
 • umožňuje provádět změny nastavení výběru zařízení z databází včetně změny výrobce a přizpůsobit se tak různým požadavkům
 • možnost obousměrné spolupráce se seznamem spotřebičů: načtení parametrů pro dimenzování, export dat pro tabulku kabelů
 • možnost individuální i hromadné záměny přístrojů různých výrobců
 • efektivní popis schéma, kontrola zaplnění polí rozváděče
 • automatický export specifikace materiálu pro program Verox
 • možnost exportu do programu FG-PROFIL
 • možnost exportu pro modul ELR - zpracování výkresu osazení zařízení ve skříních
 • možnost vkládání zařízení sběrnicových systémů svorkovým způsobem
 • možnost práce po listech
 • ovládací - liniovou část schéma může uživatel řešit samostatně nebo s ohledem a návazností na část jednopólovou
 • řešení křížových referencí mezi cívkou a kontakty na stejných i různých listech


Modul ELA

 • zpracování hybridních schémat elektrických rozváděčů a dalších zařízení
 • trojpólová obvodová schémata hlavních obvodů
 • liniová obvodová schémata pomocných obvodů
 • obvodová svorková schémata regulačních zařízení
 • možnost nastavení základních parametrů rozváděče a vlastností jednotlivých zařízení rozváděče včetně nastavení výběru zařízení z databází různých výrobců
 • vkládání značek a bloků silnoproudých zařízení do výkresu přímým výběrem z databází včetně kontroly základních vlastností těchto zařízení
 • automatické dimenzování silových vývodů k jednotlivým zařízením včetně automatického výběru typů zařízení, automatického výběru kabelu a jeho kontroly na úbytek napětí a čas odpojení podle vypočtené impedance smyčky
 • vkládání bloků řídících systémů do výkresu výběrem z databází strukturovaných podle výrobců i skupin zařízení
 • dimenzování vstupů a výstupů řídícího systému, výběr komponent podle potřeb projektu, vykreslování vstupů a výstupů do datových bodech, možnost databízového vytváření konfigurací řídícího systému
 • automatické volitelně nastavitelné číslování všech součástí výkresu včetně kontroly duplicity
 • automatické číslování svorek zařízení i vnějších spojů
 • automatizované vyhodnocení křížových referencí – odkazů mezi souvisejícími částmi výkresu (cívky a jejich kontakty, stykače a jejich cívky, odkazy ze stránky na stránku atp.)
 • kontrola plošného zaplnění jednotlivých rozváděčových skříní
 • automatizované generování tabulky kabelů a osazení vstupů DDC do formátu Excel
 • automatické zpracování výkazu výměr (rozpočtu) do rozpočtového programu Verox, úplná otevřenost modulu pro úpravy a rozšiřování
 • možnost kreslení vertikálním nebo horizontálním směrem
 • výkresy mají standardní formát A3 a neomezený počet listů

 

 

 

Modul ELO

 • jednoduchý, ale výborný pomocník při dimenzování a kreslení zařízení hromosvodu a uzemňovacích zařízení
 • návrh hromosvodu odpovídá normě ČSN EN 62305-3 (34 1390 : 2007)
 • možnost stanovení třídy ochrany výběrem ze seznamu typických objektů a zařízení
 • výpočet potřebného počtu svodů s možností odměření obvodu střechy z výkresu
 • kontrola oka mřížové soustavy podle třídy LPS
 • kontrola ochrany bodu podle úhlu a s uvažováním poloměru valící se koule (oddálený hromosvod)
 • výpočet izolační vzdálenosti podle třídy LPS, parametrů uzemnění a počtu svodů
 • výpočet uzemnňovacího odporu drátových, tyčových (trubkových) a základových zamničů
 • samozřejmostí je navázání na rozpočtový systém Verox