Keraun - aktivní hromosvody

Výpočet aktivních hromosvodů dle normy STN 34 1398:2014

Software Keraun 3 je další z aplikací využívající programové prostředí BuildingDesign. Byl vytvořen na základě poptávky společnosti El-Projekt a Je zaměřen na návrh aktivních hromosvodů a volně navazje na předchozí verzi programu Keraun 2.x.

Kíčové vlastnosti Keraun 3

 • možnost volby úrovně ochrany LPL
 • podpora vytváření objeků pravidelných i nepravidelných a oblých tvarů
 • načítání grafických souborů DXF či přímá spolupráce s CAD systémy (AutoCAD, BricsCAD)
 • podpora zadávání kontrolních bodů při výpočtu ochranného pásma
 • kontrola minimálního převýšení kontrolních bodů při výpočtu ochranného pásma (min. 2m)
 • výpočty poloměrů ochrany aktivních hromosvodů v souladu s platnou normou
 • možnost redukce výkonu aktivního hromosvodu o 40% (zmenšení poloměru bezpečnostním koeficientem)
 • výpočet vzdáleností kontrolních bodů od aktivního hromosvodu, výpočet poloměru ochrany a přesahu
 • zobrazení tabulky kontrolních bodů, zobrazení kontrolních bodů na objektu
 • podpora výportu elektrické izolace aktivního hromosvodu (dostatečná vzdálenost s)
 • podpora vytváření specifikací materiálu výběrem položek z databáze včetně zobrazení jejich fotografií
 • tisk včetně 3D a 2D pohledů na objekt a ochranné pásmo

Integrace do prostředí BuildingDesign přináší:

 • intuitivní ovládání
 • jednoduchá manipulace s pohledem na model budovy
 • možnost současného vytvoření budovy a kontrolních bodů
 • podpora zobrazení ve 2D i 3D
 • otevření více projektů současně
 • automatické aktualizace programu i databází
 • jednoduchá volba uživatelského jazyka (momentálně česky, slovensky a anglicky)

Návod, podpora a školení

Součástí instalace programu je uživatelská příručka ve formátu PDF. Příručka obsahuje popis základních kroků pro vytvoření projektu a správného výpočtu aktivního hromosvodu. Příručku otevřete po spuštění programu BuildingDesign kliknutím na ikonu se symbolem , případně ji můžete stáhnout prostřednictvím následujícího odkazu.

Stáhnout Keraun 3     Stáhnout návod pro Keraun (SK) 

Videonávody

Pro ukázku práce s programem Keraun doporučujeme využít videa společnosti El-Projekt.

Školení a další informace

Pro další informace a školení doporučujeme kontaktovat společnost El-Projekt.