Software na zakázku

I-Cap

Návrh VZT distribučních elementů společnosti IMOS - Systemair

 

Pracovní prostředí programu

Ukázka návrhového panelu - Vířivé vyústky

Factis

Informační systém pro řízení výroby malých a středních firem

  • Informační systém pro evidenci a řízení výroby
  • Zcela nový IS vyvíjený na bázi .NET C# a MS SQL
  • Dlouholeté zkušenosti ze slévárenského a strojírenského provozu
  • Systém je připraven k nasazení
  • Flexibilní a nadčasové řešení
  • Komplexní informace pro řízení výroby
  •  ... mnohem více na www.factis.cz

Schrack Design

Schrack Design je návrhový systém pro zhotovení výkresové dokumentace rozváděčů nízkého napětí se zařízeními společnosti SCHRACK. Systém umožňuje snadné vytváření jednopólových a liniových schémat a dále výkresů 2D pohledů. Jeho součástí je přehledný katalog výrobků s možností třídění a vyhledávání. Systém dále poskytuje funkce pro tisk a export do formátů XPS a DXF.

Pracovní prostředí programu