Elektroinstalace

Keraun - aktivní hromosvody

Výpočet aktivních hromosvodů dle normy STN 34 1398:2014

Software Keraun 3 je další z aplikací využívající programové prostředí BuildingDesign. Byl vytvořen na základě poptávky společnosti El-Projekt a Je zaměřen na návrh aktivních hromosvodů a volně navazje na předchozí verzi programu Keraun 2.x.