Verox - zpracování rozpočtů a specifikací projektové dokumentace

Software je určen ke zpracování rozpočtů a specifikací projektů elektrotechniky (v oblasti silnoproudu, sdělovacích zařízení a EPS a měření a regulace) a vzduchotechniky. Systém je trvale výborně aktualizován, obsahuje rozsáhlé ceníkové databáze udržované autorskou firmou i výrobci materiálů.

Verox 1.9 - nové možnosti exportu

 • komplexní export rozpočtu do Excelu včetně vzorců
 • možnost zamknutí obsahu exportovaného dokumentu kromě cen materiálu a montáží
 • automatické číslování pozic

Ceník

Upgrade z verze 1.8900,- Kč

Základní vlastnosti:

 • rozsáhlé ceníkové databáze ve formátu Excel v aktuální cenové úrovni
 • příjemné uživatelské prostředí k pohodlné editaci rozpočtů
 • multiprofesní
 • automatický výpočet montáže dle montážních časů, zapojení nebo procentem z dodávky
 • automatický výpočet nátěrových položek
 • výpočet standardních přirážek
 • export do formátu HTML (webová stránka), Excel včetně vzorců, obyčejný text
 • tiskový výstup s cenami i bez cen s možností změny fontů apod.
 • databázový editor ke snadné údržbě a doplňování databází
 • podrobná nápověda k usnadnění použití
 • použitelný ve Windows XP, Vista, 7, 8, 10
 • stovky uživatelů

Verox je plně použitelný ve smyslu vyhl. 230/2012. Stačí použít následující doporučení:

 • Každá položka rozpočtu musí být označena. K tomu nejlépe použijete sloupec Pozice, který si zapněte přes Rozpočet - Sloupce
 • Podobným způsobem použijte sloupec Poznámka 1 jako Výkaz výměr. Do tohoto sloupce je třeba uvést jak jste přišli v počtu měrných jednotek. Např. odkaz na výkres nebo třeba "spočítáno programem".
 • Do hlavičky rozpočtu uveďte JKSO
 • Do hlavičky rozpočtu uveďte, že rozpočet je zpracován v cenové soustavě RTS nebo URS (nebo jiné podle skutečnosti) - položky nezatříděny

Systém je řešen modulárně, k dispozici jsou následující moduly:

 • Verox - základní programové prostředí
 • Elektrotechnika - ELE
 •      ELE-EPC cenové databáze silnoproudu
 •      ELE-ROS cenové databáze sdělovacích zařízení a EPS
 •      ELE-MAR cenové databáze zařízení M+R
 • Vzduchotechnika - VZD
 •      VZD cenové databáze vzduchotechniky
 • Zdravotní instalace a vytápění - ZIV - tato část není aktualizována
 •      ZIV-ZI cenové databáze zdravotních instalací
 •      ZIV-ÚV cenové databáze ústředního vytápění