Schrack Design

Schrack Design je návrhový systém pro zhotovení výkresové dokumentace rozváděčů nízkého napětí se zařízeními společnosti SCHRACK. Systém umožňuje snadné vytváření jednopólových a liniových schémat a dále výkresů 2D pohledů. Jeho součástí je přehledný katalog výrobků s možností třídění a vyhledávání. Systém dále poskytuje funkce pro tisk a export do formátů XPS a DXF.

Pracovní prostředí programu

Návrh schéma